Roztropność.

Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. Jest nazywana auriga virtutum: kieruje ona innymi cnotami, wskazując im zasadę i miarę. Roztropność kieruje bezpośrednio sądem sumienia. KKK 1806>

ROZTROPNOŚĆ DOSKONAŁA. Sługa króla Saula Dawid, kiedy walczy z Goliatem i uśmierca go. (1Księga Samuela 17,1-58)

BRAK ROZTROPNOŚCI. Król Dawid śpiący z żoną swego sługi Uriasza Hetyty i uśmiercający go. (2Księga Samuela 11,1-27)

ROZTROPNOŚĆ DOSKONAŁA. Prorok Eliasz na Górze Karmel. Sam przeciw 450 prorokom Baala. "Ten Bóg, który odpowie ogniem jest naprawdę Bogiem!” (por. 1 Krl 18, 20-40)

BRAK ROZTROPNOŚCI. Z powodu zemsty Izebel prorok Eliasz musiał zbiec na pustynię i chciał tam umrzeć. Zniechęcony i zaszczuty. Wygrał na Górze Karmel, a czuje się przegrany na pustyni. (por 1Księga Królewska 19,1-4)

ROZTROPNOŚĆ DOSKONAŁA Król Salomon, kiedy prosi o mądrość.
(1 Księga Królewska 3,4-14)

BRAK ROZTROPNOŚCI Żony Salomona zwróciły jego serce, ku obcym bogom (! Księga Królewska 11,1-13)

ROZTROPNOŚĆ DOSKONAŁA Samson gołymi rękami rozdziera lwa (Księga Sędziów 14,5-9).

BRAK ROZTROPNOŚCI Żony Samsona potrafiły go pokonać swoimi sposobami. (Księga Sędziów 14,12-15,21)
Mężczyzno! Nie jesteś świętszy od Dawida, gorliwszy od Eliasza, mądrzejszy od Salomona, ani silniejszy od Samsona, a przecież wszystkich ich pokonały kobiety...Bądź roztropny! Nie upadaj na duchu! (por. teksty św. Hieronima)

Kobieto! Zobacz jaka drzemie w Tobie moc i siła. Bądź roztropna! Wznoś duszę ku Bogu!