Sprawiedliwość.


Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. Sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywana jest „cnotą religijności”. W stosunku do ludzi uzdalnia ona do poszanowania praw każdego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja bezstronności względem osób i dobra wspólnego. KKK 1807


Tomasz Didymos mówi: „Pan mój i Bóg mój!” jednak SPRAWIEDLIWOŚĆ HEROICZNA to ta, kiedy nie widzieliśmy, a uwierzyliśmy w zmartwychwstanie. SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSKONAŁA to spotkanie bliźniaków, jedna z piękniejszych scen w Biblii. Ezaw stracił wszystko co najcenniejsze na rzecz swego brata Jakuba i wszystko mu przebaczył. Nie zachował się jak Kain, który zabił Abla. „Ezaw pośpieszył mu na spotkanie i objąwszy go za szyję, ucałował go i rozpłakali się obaj” (Rdz33,4a).
Pojednać się z bratem, pojednać się z Bogiem.
Łzy pojednania, a nie rozpaczy.