Umiarkowanie.

 

Umiarkowanie jest cnotą moralną, która pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych. Zapewnia panowanie woli nad popędami i utrzymuje pragnienia w granicach uczciwości. KKK 1809


Trzeba wielkiej wstrzemięźliwości, żeby kochając Kogoś odmówić tej kochanej Osobie czegoś na czym bardzo Jej zależy, wtedy kiedy żebrze i prosi o to. HEROICZNA to wstrzemięźliwość być blisko Chrystusa i nie przyjąć chrztu w Jego Imię. (Simone się nie ochrzciła, mówiła, że Jezus jej nigdy do tego nie zmusił).


WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ DOSKONAŁA to postawa Mojżesza (Biblia mówi, że był najpokorniejszym z ludzi). Nie wszedł do Ziemi Obiecanej, mimo, że był tak blisko Ziemi Świętej, 40 lat chodził po pustyni, by na koniec TYLKO rzucić okiem na Kanaan. Nie wszedł do Ziemi Obiecanej chociaż najbardziej na to zasługiwał, ale przeczytaj dlaczego…(Księga Liczb 20,2-13).
Im bliżej Boga, tym trudniej zachować „zimną krew”, ale rutyna jest niebezpieczna...