Męstwo.

 

Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Umacnia decyzję opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym.
Cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawienia czoła próbom i prześladowaniom. Uzdalnia nawet do wyrzeczenia i do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy. KKK 1808


Nie wierzyć w Boga znaczy mieć ogromną odwagę, skoro „złe duchy wierzą i drżą”. (por. Jk 2,19) Wykonać przeszczep serca w warunkach PRL -u to NIEBYWAŁE MĘSTWO. Wykonać ich kilkanaście wbrew wszystkiemu to rzec można HEROICZNE MĘSTWO.
Kochaj ludzi,a znajdziesz w nich Tego, który szuka Ciebie!

 

MĘSTWO DOSKONAŁE to Abraham na górze Moria. Nie wierzę, że Bóg chce ofiary z mojego syna! Nie wierzę, że jest taki okrutny, że najpierw coś obiecuje, a potem to zabiera. Gdyby Abraham zrezygnował na jakimkolwiek etapie wspinaczki na górę Moria nie doświadczyłby i nie poznał prawdy o Bogu. Wysłuchaj Boga do końca, a doświadczysz jaki jest naprawdę. Nie trzaskaj drzwiami, zanim nie dokończy mówić...