10 palców ateizmu - Mamona

"Ateizm rodzi się zwykle z nieczystego sumienia. Niewiara rodzi się z grzechu, nie z rozumowania" - Arcybiskup Fulton Sheen.
 
Gdy Izraelici zobaczyli, że Mojżesz nie wraca z Synaju ulepili cielca ze złota, któremu oddali pokłon. Natura nie znosi próżni, więc pustka została wypełniona. Wypełniona materialnym złotem, a nie Łaską Niewidzialną.
Czy to nie znamienne, że Mojżesz zszedł z góry z tablicami kamiennymi, na których wyryty był Dekalog? Tablice były z kamienia, nie ze złota. Czy kamień to obraz ludzkiego serca? Zabierz serce z kamienia i daj mi serce z ciała ... zabierz prawo niewolnika i daj mi wolność Twojego Dziecka.
 
Rece
 
Ubogi to ten co wszystko ma u Boga, który wszystkiego się od niego spodziewa. A któż to wszystkiego się spodziewa od swojego rodzica? Dziecko. Ubóstwo, jedna z cnót ewangelicznych to synonim dziecięctwa. Jak łatwo przyzwyczaiłem się do wygód, ułatwień, miękkiego fotela, WiFi. Łatwiej być małym dzieckiem (ubogim), czy dorosłym (bogatym)? Łatwiej być pouczanym dzieckiem, czy nauczającym dorosłym? Trudna odpowiedź, którą weryfikuje codzienne życie. Im więcej we mnie wyrafinowanego ateizmu, tym mniej prostoty małego dziecka.
„Jeśli nie staniecie się jak dzieci” ... podstawa wiary.

Dodaj komentarz