Arabski Tryptyk. Opowieść o Islamie.

SACRUM - Jądra podkorowe - Tam gdzie zaczyna i kończy się smutek.
 
Do filarów układu pozapiramidowego należy PIĘĆ tzw. jąder podkorowych: 1. gałka blada; 2. skorupa; 3. jądro ogoniaste; 4. jądro półleżące; 5. jądro niskowzgórzowe. Wcześniej była już mowa o strukturach śródmózgowia takich jak istota czarna i jądro czerwienne, które również należą do tego układu. Układ pozapiramidowy to układ zarządzający ruchem, układ pełen ruchów automatycznych jak balansowanie kończyn, regulacja napięcia mięśniowego w zależności od potrzeby (od rozluźnienia po spięcie i pracę na najwyższych obrotach np. ucieczka przed zagrożeniem, uderzanie młotem w kowadło itp.), kontrola współruchów (marszczenie czoła podczas wysiłku intelektualnego, czy fizycznego).
Gdy czegoś się dobrze nauczymy, to wykonujemy to automatycznie, bezwiednie, bez zastanowienia, to jest jak lewa ręka na fortepianie - akompaniament (układ pozapiramidowy) dla solówek układu piramidowego. Przyjmuje się, że jądra podkorowe wpływają też na pamięć i reakcje emocjonalne (zaburzenia maniakalno - depresyjne), a uszkodzenie jądra półleżącego może spowodować całkowity brak odczuwania przyjemności. Są ze sobą mocno powiązane, a ich uszkodzenie często się zazębia, można jednak wyróżnić pewne dominanty np. uszkodzenie jądra niskowzgórzowego powoduje hemibalizm, czyli gwałtowne ruchy ramion i ud. Charakterystyczne uszkodzenie układu pozapiramidowego objawiające się sztywnością mięśni może przebiegać pod postacią objawu koła zębatego (zginając pacjentowi porażonemu kończynę skokowo odczuwamy opór mięśni) lub objawu rury ołowianej ( ciągły opór przy zginaniu kończyny).
 
Franciszekisultan
 
PROFANUM - Opowieść o islamie.
 
Ten kto czasami nie bywa smutny, powinien się obawiać, że być może należy on do ludzi Piekła, ponieważ ludzie Raju powiedzieli: {Chwała niech będzie Bogu, który oddalił od nas smutek...}(Surah Fatir, 35:34 - Ibrahim at-Taymi rahimahullah).
 
Powiedzenie, które dobrze opisuje sytuację, w której narodził się islam brzmi: „Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta”. Muzułmanie weszli jak klin między religię Żydów i chrześcijan w czasie, kiedy zapał pierwotnego kościoła chrześcijańskiego osłabł. Nie potrafię inaczej wytłumaczyć fenomenu proroka Mahometa jak tylko tak, że będąc Arabem był on potomkiem Iszmaela, czyli pierworodnego syna Abrahama. Choć nie ma no to naukowych dowodów, a wielu muzułmanów nie chce w Iszmaelu widzieć swojego praojca, to jednak obietnica dana Abrahamowi, że jego potomstwo będzie jak piasek morski i gwiazdy na niebie sprawdza się, gdy do potomstwa Abrahama zaliczymy Żydów, chrześcijan i muzułmanów. Jeżeli przyjmiemy, że muzułmanie są cielsesnymi (ludzie pustyni - Arabowie) czy tez duchowymi potomkami Iszmaela, to w ich historię jest wpisane niewolnictwo, ale i ciągła wojna (por. dżihad. i por. słowa o Iszmaelu w księdze Rodzaju 16,12 „Będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy przeciwko niemu!”). Matka-niewolnica Hagar to synonim ucisku, cierpienia, strachu, poddania, smutku. Doszukując się korzeni islamu w czasach Abrahama to mamy tam 2 smutne sytuacje. Najpierw Hagar została upokorzona przez Sarę, gdy nosiła pod sercem syna. Wtedy otrzymała pocieszenie od anioła, który nazwał jej syna Iszmael, bo „słyszał Pan, że była upokorzona”. Drugi raz, gdy Abraham oddalił Hagar ze swego domu na pustynię, by syn niewolnicy nie dziedziczył razem z Izaakiem. Płacz i jęk dziecka ocalił ją i jej syna. Muzułmanin to poddany Bogu, niewolnik Boga. Dlatego nigdy nie zostanę i nie chcę być muzułmaninem. O ile większa godność chrześcijanina! „Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem i dziedzicem Boga! (por. list do Galatów 4,1-31). W samym Koranie jest ciekawe wytłumaczenie nieposłuszeństwa szatana. Bóg przedstawił Adama aniołom i kazał się im pokłonić człowiekowi. Jak muzułmanie to sobie tłumaczą, przecież tylko Bogu wolno oddawać pokłon! Sam Allach bez WSPÓŁTOWARZYSZY jest godzien chwały. Tłumaczą pewnie ślepym posłuszeństwem niewolnika, „poddanego” Allacha. Adam to obraz Chrystusa, Słowa, które stało się ciałem, przed, którym padają aniołowie na twarz. Tylko Iblis (diabeł) nie chciał być posłuszny. Powiedział, że został stworzony z ognia, a człowiek z gliny, więc nie będzie mu się kłaniał. Niebo jest dla posłusznych Słowu Bogu - posłusznych w miłości (niewolnicy miłości) lub posłusznych ze strachu przed potęgą Sprawiedliwego Boga (niewolnicy lęku). W religi żydowskiej to przez Matkę się dziedziczy bycie Izraelitą. Ja jako chrześcijanin chcę być potomkiem Sary, nie niewolnicy Hagar.
Na zakończenie porównanie do koła zębatego, które jest wyposażone w kolce i rowki.   Kolce - islam wojujący |_|_|_| rowki - islam pokojowy.       W aspekcie tradycji: kolce Sunnici / rowki Szyici (Arabia Saudyjska vs Iran). W innym aspekcie: odcinanie się od Iszmaela vs szczycenie się pierworodnym synem Abrahama. Czarne kontra białe.
 
Niewierny P(ie)S z ;)
Czy rzeczywiście islam jest prostą drogą? Myślę, że tak, że jest to droga niewolnika, który jest ślepo posłuszny i wierny swemu Panu. Dużo w niej automatyzmów, recytacji, pewnego rodzaju monochromatyczności, czarno-białego kontrastu. Chrześcijaństwo to gra kolorów, odcieni miłości i miłosierdzia. Tak to widzę jako okulista. Nie chcę nikogo obrazić, ale biało-czarno widzą świat ludzie z achromatopsją lub zwierzęta np. psy. Może dlatego dominikanie (psy pańskie) nie wiem czy mają tego świadomość, noszą biały habit i narzuconą na niego czarną kapę z kapturem?, a do sułtana-muzułmanina poszedł św. Franciszek, a nie św. Dominik, żeby zanieść „kolory i odcienie” Miłosiernego Boga chrześcijan ;)?

Dodaj komentarz