Ring wolny. Opowieść o Matce.

 
SACRUM - Przysadka mózgowa kontra szyszynka.
W starożytnym Rzymie istniało prawo, które nie pozwalało pochować umarłej, brzemiennej kobiety bez wydobycia nienarodzonego dziecka. Stąd być może wzięła się nazwa cesarskie cięcie. Jest to obecnie standardowa operacja ginekologiczno-położnicza będąca wielką zdobyczą medycyny. Ile kobiet i dzieci w historii ludzkości zmarło podczas porodu drogami naturalnymi, aż strach pomyśleć.
Często były to młode kobiety, które nie doświadczyły w pełni tajemnicy macierzyństwa. Wystarczyła tylko sytuacja, w której duży płód nie mógł przejść przez wąskie drogi rodne i dramat stawał się faktem. Jeżeli poród zakończył się szczęśliwym rozwiązaniem, na kobietę w połogu czyhały liczne niebezpieczeństwa. Jednym z nich była poporodowa martwica przysadki mózgowej. Jest to stan, w którym na skutek silnego krwotoku podczas lub po porodzie dochodzi do niedokrwienia i niedotlenienia tego gruczołu. W wyniku tego zostaje zatrzymana fabryka" hormonów przysadki. Objawia się to m.in. osłabieniem, utratą laktacji, obniżeniem poziomu cukrów we krwi, bladością skóry, zanikiem owłosienia łonowego, osłabieniem przemiany materii. Jest za to odpowiedzialny brak hormonów przedniego płata przysadki we krwi. Tyle patologia. U zdrowej osoby przyjmuje się, że układ podwzgórze-przysadka pozostaje w opozycji do układu szyszynka-uzdeczki. Na pewno najlepiej zostało to udowodnione w interakcjach hormonów gonadotropowych. Szyszynka opóźnia dojrzewanie płciowe, obniża poziom hormonów wpływających na czynności seksualne, powoduje, że układ płciowy jest jakby „uśpiony". Można by obrazowo powiedzieć, że hormony przysadki to hormony „dnia, pobudzenia, działania", a hormony szyszynki to hormony nocy, snu, braku aktywności”. Mimo, że mamy XXI wiek, szyszynka wciąż zawiera wiele tajemnic zakrytych dla świata nauki.
PROFANUM - Rzym vs Konstantynopol (Ecclesia Mater  vs  Μητέρα Εκκλησία)
 
Rzym, kultura łacińska, miejsce śmierci apostołów Piotra i Pawła, miejsce krwawych prześladowań pierwszych chrześcijan, miejsce gdzie stoi Bazylika św. Piotra i gdzie mieszka biskup Rzymu.
Konstantynopol, kultura grecka, miejsce, które wybrał sobie pierwszy ochrzczony cesarz rzymski Konstantyn I, który uwolnił chrześcijan od prześladowań, sprawił, że chrześcijaństwo stało się główną religią cesarstwa rzymskiego, miejsce gdzie stanęła Hagia Sophia (dzisiaj muzeum), gdzie mieszka patriarcha Konstantynopola. 
Św. Augustyn żył w czasach kiedy kościół nie był dotknięty schizmą. Powiedział, wtedy takie słowa, że poza kościołem nie ma zbawienia. Kościół jest matką dla wierzących w Chrystusa, który zbawia człowieka. Powiedzenie, że Matka jest tylko jedna" jest nieścisłe zarówno w porządku duchowym jak i cielesnym. W porządku duchowym jest matka Maryja, matka Ewa, matka Kościół (rzymski, grecki, cerkiew, zbór), matka chrzestna, matka ojczyzna (kultura, język), Alma Mater (uczelnia). W porządku ziemskim są zdecydowanie większe kontrowersje. Matka genetyczna i matka, która rodzi (naturalna), matka, która tylko rodzi (surogatka), matka od której pobrano komórkę jajową do zapłodnienia pozaustrojowego i która wychowuje (genetyczna), matka, która tylko wychowuje (adopcja). Wreszcie sama nazwa ssaki (mammalia) sugeruje, że matką jest ta, która wykarmiła, co w dobie karmienia sztucznym mlekiem jeszcze bardziej gmatwa sprawę. Tak więc Matka jest tylko jedna, a Pokorne cielę dwie, trzy, cztery ... matki ssie"...

Dodaj komentarz