ABC pychy. Szyderstwo.

A. Wodogłowie niekomunikujące.

Wodogłowie niekomunikujące związane jest zwykle z zaburzeniem przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego w układzie komorowym mózgu. Wystąpienie takich objawów jak: bóle głowy, nudności, wymioty, zawroty głowy, zaburzenia świadomości, zwolnienie akcji serca, przyśpieszenie oddechu, wzrost ciśnienia krwi może sugerować wzrost ciśnienia śródczaszkowego.

ABC pychy. Niecierpliwość.

A. Wodogłowie ex vacuo.
 
W neurologii od XIXw. istnieje opis choroby genetycznej o nazwie choroba Huntingtona. Jest to jedna z chorób dotykających układ pozapiramidowy i korę mózgu. Nieprawidłowe białko odkłada się w komórkach nerwowych, które obumierają przez co następuje zanik tkanki nerwowej. Proces ten objawia się narastającym otępieniem i niekontrolowanymi ruchami przypominającymi taniec stąd druga nazwa tej choroby to pląsawica. Przyroda nie znosi próżni, więc miejsce po zanikłej tkance nerwowej wypełnia zwiększona ilość płynu mózgowo-rdzeniowego (wodogłowie ex vacuo czyli z zaniku dosłownie „z próżni”).

ABC pychy. Nieposłuszeństwo.

A. Wodogłowie usznopochodne.
W samym środku mózgu znajduje się układ komorowy, w którym krąży produkt przetworzonego osocza, czyli płyn mózgowo-rdzeniowy. Jest on wytwarzany przez sploty naczyniówkowe w dwóch komorach bocznych, komorze trzeciej i czwartej.