10 palców ateizmu - Mamona

"Ateizm rodzi się zwykle z nieczystego sumienia. Niewiara rodzi się z grzechu, nie z rozumowania" - Arcybiskup Fulton Sheen.
 
Gdy Izraelici zobaczyli, że Mojżesz nie wraca z Synaju ulepili cielca ze złota, któremu oddali pokłon. Natura nie znosi próżni, więc pustka została wypełniona. Wypełniona materialnym złotem, a nie Łaską Niewidzialną.

ABC pychy. Przekleństwo.

 

A. Zespół Hakima

Zespół ten jest znany w medycynie od około pięćdziesięciu lat. Swą nazwę bierze od odkrywcy, który zaobserwował tzw. triadę objawów towarzyszącą podwyższonemu do górnych wartości normy ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego. Stąd inna nazwa tego stanu chorobowego to wodogłowie normotensyjne. Triada objawów to postępujące otępienie, brak koordynacji podczas chodzenia oraz nietrzymanie moczu. Rokowanie jest dobre pod warunkiem operacyjnego polepszenia odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego.

ABC pychy. Ignorancja podpalona arogancją.

A. Wodogłowie komunikujące.
 
W sytuacji, kiedy orgaznizm jest zdrowy, ziarnistości pajęczynówki wchłaniają płyn mózgowo-rdzeniowy, dzięki czemu występuje ciągły przepływ i stabilne ciśnienie w układzie hydrostatycznym mózgu. W niektórych sytuacjach jak stan zapalny tkanki nerwowej mózgu, czy przebyte krwawienie podpajęczynówkowe może dojść do przejściowego wzrostu objętości płynu mózgowo-rdzeniowego spowodowane zaburzeniem jego wchłaniania co nazywamy wodogłowiem komunikującym. Taka sytuacja może też wystąpić w nadmiernym wytwarzaniu płynu przez zmienione nowotworowo sploty naczyniówki. Zatem w tej sytuacji do patologii dochodzi gdy produkuje się za dużo płynu, bądź są zaburzenia w jego wchłanianiu.