Gorączkowe poszukiwania powiązań między funkcją podwzgórza, a herezjami. Preegzystencja.

36,6° Podwzgórze - ośrodek snu
Podwzgórze wpływa także, a jakże na procesy snu i czuwania. Jest nadrzędnym ośrodkiem do tworu siatkowatego mieszczącego się w pniu mózgu. Uszkodzenie podwzgórza może doprowadzić do senności nadmiernej lub snu napadowego albo w drugą stronę do uporczywej bezsenności. Wiele chorób, leków, stres wpływa na jakość snu. Zaburzenia snu mogą wywoływać depresję lub być jej główną manifestacją.

Gorączkowe poszukiwania powiązań między funkcją podwzgórza, a herezjami. Monofizytyzm.

36,6° Podwzgórze - ośrodek regulujący emocje
Podwzgórze to ważny ośrodek kontrolujący emocje, przede wszystkim gniewu, strachu (tzw. ucieczki), przykrości , przyjemności. Z emocjami ma też związek przyspieszenie oddechu i akcji serca lub ich zwolnienie. Ośrodki regulujące czynności krążeniowo-oddechowe są również obecne w podwzgórzu. Zdarzały się przypadki, że ktoś umarł ze strachu, dlatego, że miał jakąś wadę serca.

Gorączkowe poszukiwania powiązań między funkcją podwzgórza, a herezjami. Nestorianizm.

36,6° Podwzgórze - kontrola pragnienia
Ośrodki sterujące i regulujące ilość przyjmowanej wody znajdują się w przedniej części podwzgórza. Człowiek bez wody długo nie wytrzyma, szczególnie w pełnym słońcu, na pustyni, smagany gorącym wiatrem. Osmoreceptory znajdujące się w podwzgórzu reagują zarówno na objętość krążących płynów w naczyniach jak i na stężenie jonów sodu. Tzw. polidypsja - wzmożone pragnienie, może być także wczesnym objawem cukrzycy.