Potęga snu. Opowieść o Jakubie.

SACRUM - Twór siatkowaty - Tam gdzie zaczyna i kończy się sen.
 
Sen jest stanem układu nerwowego, w którym występuje utrata świadomości i znieruchomienie. Jest stanem odpoczynku i porządkowania informacji zgromadzonych w mózgu. Nie na darmo mówi się: „muszę się z tym przespać”, gdy mamy na myśli podjęcie ważnej decyzji. Wyróżnia się dwie fazy snu. Faza NREM (głęboki sen, wolna akcja serca, rzadsze oddechy, wolne ruchy gałek ocznych, rozluźnienie mięśni, marzenia senne, których nie pamiętamy po przebudzeniu) oraz REM (płytki sen, szybsza akcja serca, nieregularne oddechy, szybkie ruchy gałek ocznych, no i marzenia senne, które potrafimy opowiedzieć po przebudzeniu).

In vitro i zespół zamknięcia. Opowieść o Izaaku.

SACRUM - Most - Tam gdzie zaczyna i kończy się życie.
 
Życie ludzkie zaczyna się, gdy komórka jajowa łączy się z plemnikiem. Matematycznie można to zapisać I + I = I. Gdy poczynają się bliźnięta jednojajowe I + I = I ... / 2 = 2. Bliźniacy dwujajowi, tak jak u patriarchy Izaaka to I + I + I + I = 2. Bliźnięta syjamskie I + I = ? Tajemnica początku życia... Algebra jest bezradna czy bezduszna?

Śmierć mózgu. Opowieść o Abrahamie.

SACRUM - Rdzeń przedłużony - Tam gdzie zaczyna i kończy się śmierć.

Pień mózgu to najważniejsza struktura w czaszce leżąca na jej podstawie zawiadująca podstawowymi funkcjami życiowymi człowieka. W pniu mózgu znajdują się ośrodki kontrolujące pracę układu krążenia, oddechowego, metabolizmu, kontroli odruchów i zmysłów. Struktura ta wpływa także na pracę wyżej leżących ośrodków, a więc m.in. półkul mózgowych. W jego skład wchodzi rdzeń przedłużony, most i śródmózgowie.