Czteropak i powołanie. Opowieść o prorokach Izraela.

SACRUM - Śródmózgowie cz. 3 (Blaszka czworacza) - Tam gdzie zaczyna i kończy się widzenie.
 
W grzbietowej części śródmózgowia znajdują się 4 wzgórki tzw. blaszka czworacza będąca elementem śródmózgowia nazywanym nakrywką. Wzgórki dolne to tzw. podkorowe ośrodki słuchu, a wzgórki górne to podkorowe ośrodki wzroku.

Drobne kroczki na pustyni. Opowieść o Mojżeszu.

SACRUM - Śródmózgowie cz. 2 (Istota czarna) - Tam gdzie zaczyna i kończy się wolność.

Istota czarna obok jądra czerwiennego jest kolejnym elementem tzw. układu pozapiramidowego i mieści się w brzusznej (przedniej) części śródmózgowia. Zawiera duże ilości barwnika i stąd bierze się jej ciemne zabarwienie. Prawidłowa funkcja tej struktury odpowiada za kontrolowanie ruchów dowolnych - ruchów nad którymi panuje nasza wola oraz ruchów szybkich od pstrykania palcami po taniec. Jeżeli ta część mózgu ulegnie uszkodzeniu mamy do czynienia z powstaniem choroby Parkinsona i zespołów parkinsonopodobnych.

O zatruciu czadem i cyklonem B. Opowieść o Izraelu.

SACRUM - Śródmózgowie cz.1 (Jądro czerwienne) - Tam gdzie zaczyna i kończy się niewola.
 
Żelazo to jeden z ważniejszych mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jest niezastąpionym składnikiem takich białek jak hemoglobina i mioglobina. Hemoglobina, będąca wyposażeniem erytrocytów umożliwia transport tlenu z płuc do tkanek. Wiązanie tlenu z hemoglobiną nie jest na tyle zniewalające, że tlen swobodnie dyfunduje w tkankach. Tam z jasnej krew robi się ciemniejsza.  Do płuc jest odprowadzany dwutlenek węgla w 70% rozpuszczony w osoczu, w 20% rozpuszczony w cytoplazmie erytrocytów i tylko w 10 % związany z hemoglobiną.