Behold the Man! Opowieść o anglikanizmie.

SACRUM - Wyspa (łac. insula) - Tam gdzie zaczyna i kończy się autonomia (władza).
 
Wydzielanie soku żołądkowego, rozszerzenie źrenic, przyspieszenie akcji serca, skurcze jelit, rozszerzenie oskrzeli czy naczyń krwionośnych to wszystko czynności nad, którymi nasza wola nie ma władzy. Władzę nad tymi odruchami ma układ autonomiczny. Jest on złożony z dwóch wzajemnie się uzupełniających i działających części - przywspółczulnej i współczulnej. Są osoby u których przeważa część przywspółczulna. Można to poznać po tym, że są spokojniejsze, z niższym ciśnieniem ogólnym, z wąskimi źrenicami. Osoby te wyglądają jakby „coś je trawiło”, co może ma związek z tym, że układ ten wpływa na przewód pokarmowy w ten sposób, że go pobudza do trawienia, wzmagając perystaltykę jelit i wydzielanie soków trawiennych.

Tolle et lege! Opowieść o protestantyzmie.

SACRUM - Lewa półkula mózgu - Tam gdzie zaczyna i kończy się inteligencja.
 
Przyjmuje się, że lewa półkula mózgu odpowiada za myślenie logiczne, analizowanie zdań, liczenie, pisanie, rozpoznawanie przedmiotów po kształtach. U osób praworęcznych odpowiada za wypowiadanie słów i rozumienie mowy. Półkula anatomicznie dzieli się na płaty: czołowy, ciemieniowy, skroniowy, potyliczny. Niektórzy wydzielajają jeszcze płat limbiczny mieszczący się po wewnętrznej stronie półkuli mózgu. W korze mózgu mieści się pewien ukryty skarb.

Господи, помилуй! Opowieść o prawosławiu.

SACRUM - Prawa półkula mózgu -Tam gdzie zaczyna i kończy się wrażliwość.

Prawa półkula odpowiada za myślenie artystyczne i twórcze. Za tworzenie polifonii i malowanie obrazów. U każdego człowieka występuje tzw. dominacja jednej z półkul. Osoby praworęczne to osoby z dominacją lewej półkuli odpowiadającej za myślenie logiczne i mowę. Dominacja prawej półkuli występuje u osób leworęcznych i oburęcznych. Co ciekawe osoby z dominacją prawej półkuli po udarze mózgu sprawniej odzyskują mowę, a objawy ze strony mowy u osób porażonych są mniej nasilone.