Arabski Tryptyk. Opowieść o Islamie.

SACRUM - Jądra podkorowe - Tam gdzie zaczyna i kończy się smutek.
 
Do filarów układu pozapiramidowego należy PIĘĆ tzw. jąder podkorowych: 1. gałka blada; 2. skorupa; 3. jądro ogoniaste; 4. jądro półleżące; 5. jądro niskowzgórzowe. Wcześniej była już mowa o strukturach śródmózgowia takich jak istota czarna i jądro czerwienne, które również należą do tego układu. Układ pozapiramidowy to układ zarządzający ruchem, układ pełen ruchów automatycznych jak balansowanie kończyn, regulacja napięcia mięśniowego w zależności od potrzeby (od rozluźnienia po spięcie i pracę na najwyższych obrotach np. ucieczka przed zagrożeniem, uderzanie młotem w kowadło itp.), kontrola współruchów (marszczenie czoła podczas wysiłku intelektualnego, czy fizycznego).

Arabski Tryptyk. Opowieść o Mahomecie.

SACRUM - Niskowzgórze cz. 2 - Tam gdzie zaczyna i kończy się strach.
 
Poniżej wzgórza istnieje struktura o nazwie zona incerta - warstwa niepewna. Wchodzi ona tak jak pola Forela i jądro przedczerwienne w skład niskowzgórza. Niepewna dlatego, że nie wiemy o niej nic pewnego... :) Posiada połączenia m.in. z korą mózgu, z układem podkorowym, ze wzgórzem i podwzgórzem, z pniem mózgu, z móżdżkiem i z rdzeniem kręgowym. Podejrzewa się, że jest tzw. „zapłonem” układu limbicznego, czyli układu regulującego i sterującego zachowaniami emocjonalnymi i niektórymi uczuciami takimi jak strach i zadowolenie.

Arabski Tryptyk. Opowieść o Iszmaelu.

SACRUM - Niskowzgórze cz. 1 - Tam gdzie zaczyna i kończy się współżycie.
 
Komórki nerwowe mózgu we wczesnym okresie rozwoju dziecka tworzą ze sobą połączenia tzw. synapsy. Jeżeli jakaś komórka nie wytworzy synapsy z drugą komórką, a przez to nie nauczy się współpracy to obumiera w drodze apoptozy. Proces synaptogenezy trwa od okresu życia wewnątrzłonowego do 2 roku życia dziecka. Ilość połączeń międzyneuronalnych przewyższa liczbę neuronów w mózgu co ma ogromne znaczenie dla sprawności działania ośrodkowego układu nerwowego.