10 palców ateizmu - Małoduszność

"Ateizm rodzi się zwykle z nieczystego sumienia. Niewiara rodzi się z grzechu, nie z rozumowania" - Arcybiskup Fulton Sheen.
 
Sykomora to odmiana drzewa figowego uważana w starożytnym Egipcie za święte. Wykorzystywano je m.in. do robienia sarkofagów dla faraonów lub budowania domów. W celu przyspieszenia dojrzewania jej owocu nacinano figi, które były pokarmem biednych pasterzy. Jeden jedyny raz występuje w Nowym Testamencie.

10 palców ateizmu - Tchórzostwo

„Ateizm rodzi się zwykle z nieczystego sumienia. Niewiara rodzi się z grzechu, nie z rozumowania" - Arcybiskup Fulton Sheen.
 
Często można usłyszeć takie słowa ludzi ochrzczonych: „Jestem wierzący(a), ale nie praktykujący/a”, które mogą równie dobrze brzmieć „Chciałbym/chciałabym, ale się boję.” Kiedy Jezus chodził po świecie wierzył w Boga i praktykował wiarę m.in. modlił się, chodził do synagogi, pielgrzymował co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdyby był Żydem nie praktykującym, nie dokonałby zbawienia, uciekłby przed krzyżem i odrzuceniem.

10 palców ateizmu - Posępność

Ateizm rodzi się zwykle z nieczystego sumienia. Niewiara rodzi się z grzechu, nie z rozumowania" - Arcybiskup Fulton Sheen.
 
Podczas walk gladiatorów nierzadko ostatni cios należał do cezara. Kciuk w górę - życie darowane, kciuk w dół - życie odebrane. Cienka linia życia przebiegająca między pierwszym i ostatnim tchnieniem przecięta krótkim gestem.